Friday, 28 November 2014

Maveerar Day 2014

2014 November 27 வெளியான மாவீரர்தின அறிக்கைகள் 
----------------------------------------------------------------------

தேசிய மாவீரர் நாள் அறிக்கை - விடுதலைப் புலிகள்இன்று மாவீரர் நாள் . எமது தேசத்தின் விடுதலைக்காக தமது இன்னுயிர்களை ஆகுதியாக்கியவர்களை நினைவு கூர்ந்து மதிப்பளிக்கும் புனித நாள் தொடர்பில் விடுதலைப் புலிகளால் அறிக்கை ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது. 

தேசிய மாவீரர் நாள் அறிக்கை - 2014
தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்
தமிழீழம்
27/11/2014

எமது அன்பிற்கும் மதிப்பிற்குமுரிய தமிழீழ மக்களே!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
தமிழீழ மாவீரர்நாள் அறிக்கை - 2014
தமிழீழ விடுதலைப் புலிகளின் தலைமைச் செயலகம் மாவீரர் அறிக்கையினை வெளியிட்டுள்ளது.
தலைமைச் செயலகம்,
தமிழீழ விடுதலைப் புலிகள்,
தமிழீழம்.
நவம்பர் 27, 2014
எமது அன்புக்கும் மதிப்புக்குமுரிய  தமிழீழ மக்களே!